S2M Den Bosch station
S2M Tilburg LocHal
Nieuwsbrief

Veelgestelde vragen

Contact

Wat als je vrouw borstkanker heeft?

Gastblog door Jaap Luikenaar
juli 2021

Jaap is onze gastblogger van de maand juli. Hij zag onze oproep in zijn mail dat we onze klanten graag een extra podium willen en geven en heel toevallig heeft hij net zijn eerste, en ingrijpend, boek geschreven.

Schrijven is net werken en netwerken

Een zucht. Ik zit achter m’n bureau en klap mijn laptop dicht nadat ik de laatste correcties van mijn manuscript naar de uitgever heb gestuurd. Zo, dat was dat. Geen letter kan er nu meer aan worden veranderd. Een goed moment om eens terug te kijken op hoe het allemaal tot stand is gekomen.

Schrijven is net werken en tegelijk ook werken in netwerken. Wie schrijft, weet dat zijn of haar werk niet alleen uit schrijven bestaat, maar vooral uit schrappen, inkorten, herschrijven, bijvijlen, aanscherpen, weggooien, formuleren, herformuleren en nog maar eens proberen. Zo bezien is de term schrijversvak een verkeerde benaming voor het beroep. Maar ja, ‘schrapper’ of ‘bijvijler’ staat ook vreemd op je cv.

Naarmate de deadline dichterbij komt word ik steeds onzekerder over de tekst waar ik aanvankelijk zo blij en tevreden mee was. Maar of ik nu wil of niet: onzeker zijn heeft nu geen enkele zin meer. Sorry voor het boek, maar dit is het.


Als partner schrijven – een onbeschreven terrein


Man op de Mammapoli’, zo is het boek gaan heten. Met als ondertitel: ‘Wat als je vrouw borstkanker heeft?’ Wie een boek schrijft over borstkanker, weet dat hij (of zij) niet de enige is. Kanker is een populair thema. Maar als je juist de partner van de borstkankerpatiënt als vertrekpunt voor je boek neemt, doorbreek je een patroon en begeef je je op een vrijwel onbeschreven terrein.

‘Hoe gaat het met jou?, is de vraag die je als partner maar al te vaak krijgt en via het obligate, saaie, standaard-antwoord: ‘Met mij gaat het goed hoor’, gaat het vervolgens al weer gauw over de patiënt en haar (soms zijn) sores.

Aan de hand van mijn eigen partner-ervaringen belicht het boek waar hij mee te maken krijgt voor, tijdens en na de borstkankerbehandeling, wat ie moet doen (én moet laten) en ook wat er zoal in hem omgaat.

Drie waarden


Van het boek, dat sinds eind vorige maand bij de boekhandel ligt nog even terug naar dat schrijversvak. Ik heb gemerkt dat bij mijn schrijven vaak drie waarden boven water komen: het eigen belang (ik), het maatschappelijk belang (wij) en het economisch belang (ik en wij).

Meer concreet: schrijven is mijn lust en mijn leven; door te schrijven leer en ontwikkel ik mezelf: een puur persoonlijk belang. Maar als het daarbij een maatschappelijk onderwerp betreft – hoe vergaat het partners van borstkankerpatiënten? – draagt m’n schrijverij ertoe bij, dat ook anderen – mijn lezerspubliek – daarvan kunnen profiteren. De inkomsten uit het boek tenslotte vormen de derde, economische, waarde.


Waardevolle zinnen schrijven. Zinnig, inhoudelijk, doordacht en doorleefd.

En daarbij zorgen voor volop ‘lucht’ in de tekst, zodat het allemaal niet te zwaar wordt. Een manier van schrijven die ik mezelf door de jaren heen heb aangeleerd. En nog heel veel jaren verder wil ontwikkelen. Met mijn pensioen als basisinkomen, want van schrijven alléén rond zien te komen, dat kunnen alleen de besten.

En dat is jammer, want daardoor worden helaas veel boeken niet geschreven. Om die reden denk ik dat een basisinkomen – het gratis geld voor iedereen – een basisvoorwaarde is om van je hobby ook je werk te kunnen maken. Niet alleen voor schrijvers, maar voor iedere beroepsgroep. Zodat niet alleen hobby’s maar allerhande experimenten met het nieuwe werken, in nieuwe businessmodellen, een eerlijke kans van slagen krijgen.


Netwerk rond het boek

Terug weer naar het boek en het netwerk dat zich daaromheen heeft gevormd. Een clubje van kennissen, oud-collega’s, familie en vrienden dat zich rechtstreeks of via via met het boek heeft bemoeid. Natuurlijk mijn vrouw Helma en ikzelf als hoofdpersonen en daarnaast heb ik geïnterviewd die ook ervaren partners van een borstkankerpatiënt zijn (geweest).

In mijn vriendenkring bevinden zich ook de kritische meelezers; een oud-collega heeft de eerste correctieronde gedaan en later tekent een tennismaatje voor de tweede rondje. De behandelend arts doet de medische check op de boekinhoud en dat blijkt maar goed ook. Dochter Suze heeft de bijbehorende website www.manopdemammapoli.nl gebouwd. Zij en twee van onze andere dochters, Stephanie en Karen, heb ik eveneens voor het boek geïnterviewd.

Uitgeefster Ineke Hogema van Lenteuitgeverij tenslotte ben ik via een kennis op het spoor gekomen en in haar netwerk zit vormgever Roel Veldhuyzen die van mijn manuscript een mooi boek heeft gemaakt.

Raakvlakken met Seats2Meet

Zo kan je Man op de mammapoli zien als het resultaat van samenwerking in een tijdelijk netwerk, een informeel businessmodel met als hoofddoel het tot stand brengen van een bijzonder boek. Ik zie raakvlakken met de opzet en de filosofie van Seats2Meet.

Toevallige ontmoetingen ´organiseren´, waardoor serendipiteit ontstaat en daarmee de kans op iets onverwacht moois dat zich uiteindelijk nog uitbetaalt ook. Zelf noem ik het SIN: Schrijven In Netwerken, met een knipoog WIN – werken in netwerken. WIN is een proeftuin voor de toekomst van werk waar ik al jaren in meedraai. Wil je daarover meer weten: kijk dan eens op www.werkeninnetwerken.nl

Over de auteur

Jaap Luikenaar (1953) is schrijver, columnist en ‘smaakmaker’ bij WIN (werken in netwerken) in Eindhoven en daar ook bestuurslid bij Terre des Hommes. Tot aan zijn pensionering werkte hij in de Rotterdamse haven, achtereenvolgens als communicatieadviseur, lobbyist en directeur van het informatiecentrum EIC Mainport. Hij begon zijn loopbaan als redacteur bij dagblad Het Vaderland.


linkedIn.com/in/jaapluikenaar
facebook.com/jaap.luikenaar
twitter: @jaapluikenaar
email: j.luikenaar@gmail.com
www.manopdemammapoli.nl


Seats2meet Brabant vindt het fijn artikelen van gastbloggers een podium te geven, want wij zijn nu eenmaal geen standaard vergaderlocatie. Bezoek jij ook regelmatig een van onze locaties en heb je een artikel te delen of een online training? Let us know!

Zin in wat tips over vergaderen en ondernemerschap?

En uiteraard zijn nog heeeeeel veel meer leuke artikelen te lezen. Die vind je op de sites van onze 2 andere locaties

  • Tilburgse blogs, waarbij de focus voornamelijk ligt op artikelen rond het organiseren van evenementen
  • Den Bosche blogs, die gaan over coaching, werkgeluk en trainingen.

Groet,
Helma Schellen, marketing S2M Brabant
(en ja, connecten is fijn, immers wij staan voor het maken van verbinding)