Brabant Maatjes en Seats2meet Brabant

Twitter oproep eenzaamheid

Met bovenstaande tweet veranderde veel voor Bryan Vreijsen. Hij voelde zich eenzaam en deelde dit in 2019 op Twitter, waardoor dit viral ging. Ineens onverwacht kreeg hij veel media-aandacht. Bryan werd in korte tijd uitgenodigd voor live-tv, gevraagd voor radio-interviews en stond in de kranten. Vandaag de dag zet Bryan zich fulltime in voor zijn stichting Brabant Maatjes, die hij in maart 2023 officieel startte. Seats2Meet Brabant ondersteunt maatschappelijk verantwoorde doelstellingen.

Kennismaken met Stichting Brabant Maatjes en oprichter Bryan Vreijsen

Stichting Brabant Maatjes zet zich in tegen eenzaamheid onder jongeren en jongvolwassenen in de regio Noord-Brabant. Stichting Brabant Maatjes heeft als doel verbinden. Om sociale isolatie te verminderen en ondersteunt bij het opbouwen van sociale contacten. En een actief sociaal leven. Vele activiteiten en uitjes worden in de regio georganiseerd.

Bryan is een interessante ondernemer, hij heeft gezien waar behoefte aan is en zag kansen om meerwaarde te bieden. Met zijn stichting geeft hij vorm aan de wereld. In 2022 is Bryan dan ook genomineerd voor Tilburgse vrijwilliger. En begin dit jaar was hij zelfs uitgenodigd om bij de koning te lunchen.

Bryan Vreijsen op bezoek bij de koning - eenzaamheid tegengaan
Bryan Vreijsen op bezoek bij de koning - eenzaamheid tegengaan

Seats2Meet Eindhoven en Tilburg ondersteunen graag maatschappelijk verantwoorde doelstellingen. Daarom zetten we graag onze deuren kosteloos open voor Stichting Brabant Maatjes. Er wordt met Halloween een thema avond georganiseerd waarbij Seats2Meet Eindhoven/Strijp-S de locatie aanbiedt. zo kan Brabant Maatjes hier een gezellige kookworkshop + filmavond kan houden met een select gezelschap.

Benieuwd naar meer? We stelden Bryan wat vragen. Lees hieronder het interview!

Kun je ons vertellen waar je momenteel het meest mee bezig bent bij Brabant Maatjes en hoe dit bijdraagt aan het bestrijden van eenzaamheid onder jongeren?
‘Op dit moment richt ik me bij Brabant Maatjes voornamelijk op het ontwikkelen van nieuwe programma’s en activiteiten die specifiek gericht zijn op het bestrijden van eenzaamheid onder jongeren. We zetten in op innovatieve manieren om jongeren met elkaar in contact te brengen en bieden hen ondersteuning bij het opbouwen van duurzame vriendschappen en sociale netwerken. Deze aanpak draagt bij aan het verminderen van eenzaamheid doordat we een veilige en inclusieve omgeving creëren waarin jongeren zich begrepen en gewaardeerd voelen’.

Wat inspireerde jou persoonlijk om je in te zetten voor het aanpakken van eenzaamheid onder jongeren? Was er een specifieke gebeurtenis die je motiveerde?
‘Mijn persoonlijke inspiratie om me in te zetten voor het aanpakken van eenzaamheid onder jongeren komt voort uit mijn eigen ervaringen. Als tiener heb ik zelf momenten van eenzaamheid gekend en begreep ik hoe moeilijk het kan zijn om je geïsoleerd te voelen. Het was eigenlijk een opeenstapeling van ervaringen, zoals gepest worden en geen vrienden hebben, terwijl andere jongeren het gezellig hadden. Toen ik mijn eigen kwetsbaarheid toonde op social media, ontdekte ik dat veel meer jongeren hiermee worstelden. Dit raakte me diep en zette me aan tot actie’.

Op welke manier zet je jouw visie om in concrete acties? Kun je enkele voorbeelden geven van de initiatieven die je hebt ondernomen?
‘Ik vertaal mijn visie naar concrete acties door middel van verschillende initiatieven. Zo hebben we wekelijkse bijeenkomsten georganiseerd waar jongeren samenkomen om activiteiten te ondernemen die aansluiten bij hun interesses en passies. Daarnaast hebben we een online Facebookgroep opgezet waar jongeren virtueel kunnen verbinden en ervaringen kunnen delen. We werken ook samen met lokale maatschappelijke organisaties om workshops en evenementen te organiseren die gericht zijn op sociale vaardigheden en het opbouwen van zelfvertrouwen’.

Wat zijn enkele uitdagingen waarmee je te maken hebt gehad bij het creëren van verbinding tussen jongeren en het verminderen van eenzaamheid?
‘Het creëren van verbinding tussen jongeren en het verminderen van eenzaamheid brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Een belangrijke uitdaging is het doorbreken van bestaande sociale barrières. En het creëren van een omgeving waarin jongeren zich veilig genoeg voelen om zich open te stellen. Daarnaast is het soms lastig om jongeren te bereiken die zich in een kwetsbare positie bevinden en zichzelf moeilijk durven uit te spreken over hun eenzaamheid’.

Hoe betrek je andere mensen bij het werk van Brabant Maatjes? Welke rol speelt samenwerking in jouw aanpak?
‘Samenwerking speelt een essentiële rol in onze aanpak. We betrekken andere mensen bij het werk van Brabant Maatjes door samen te werken met lokale bedrijven, scholen en jeugdorganisaties. Deze samenwerking stelt ons in staat om een breder scala aan activiteiten en ondersteuning aan te bieden aan jongeren. Daarnaast werken we met vrijwilligers die als rolmodellen fungeren en jongeren begeleiden bij het opbouwen van sociale relaties’.

Welke successen hebben jullie al behaald in het verminderen van eenzaamheid, en hoe hebben deze resultaten je gemotiveerd om door te blijven gaan?
‘We hebben al verschillende successen geboekt in het verminderen van eenzaamheid. Een van de meest inspirerende resultaten was toen we een jongere zagen transformeren van iemand die zich geïsoleerd en onzeker voelde tot een zelfverzekerde en enthousiaste individu die actief deelnam aan onze activiteiten en nieuwe vriendschappen aanging. Deze positieve verandering heeft ons enorm gemotiveerd om ons werk voort te zetten en nog meer jongeren te bereiken’.

En tot slot, wat was het meest bijzondere gerecht dat je hebt gegeten toen je werd uitgenodigd voor een lunch met de koning? Hoe was die ervaring voor jou?
‘Het meest bijzondere gerecht dat ik heb gegeten tijdens een lunch met de koning was een verfijnd en kleurrijk gerecht genaamd Parelhoender. De ervaring was ronduit betoverend. Naast de culinaire pracht was er de gelegenheid om met de koning en koningin te spreken over het belang van ons werk tegen eenzaamheid, een moment dat me diep raakte. Het bevestigde het feit dat gezamenlijke inzet, zelfs op verschillende terreinen, kan bijdragen aan een positieve verandering in de samenleving’.

Bedankt Bryan voor het interview!


Wil je meer tips en informatieve artikelen over vergaderen, flexwerken of ondernemen? Deze vind je op de blogs van onze locatie in Tilburg.